Přihlásit se
 • 17
  říj
  Aktualizace dat katastru nemovitostí (k 1. 10. 2023)
  Proběhla aktualizace dat katastru nemovitostí v aplikaci T-WIST REN G a mapových aplikacích. Data jsou aktuální k 1. 10. 2023. Všechna osobní data fyzických osob jsou opět anonymizovaná. U právnických osob byla provedena odanonymizace.
 • 19
  čvc
  Aktualizace dat katastru nemovitostí (k 1. 7. 2023)
  Proběhla aktualizace dat katastru nemovitostí v aplikaci T-WIST REN G a mapových aplikacích. Data jsou aktuální k 1. 7. 2023. Všechna osobní data fyzických osob jsou opět anonymizovaná. U právnických osob byla provedena odanonymizace.
 • 18
  dub
  Aktualizace dat katastru nemovitostí (k 1. 4. 2023)
  Proběhla aktualizace dat katastru nemovitostí v aplikaci T-WIST REN G a mapových aplikacích. Data jsou aktuální k 1. 4. 2023. Všechna osobní data fyzických osob jsou opět anonymizovaná. U právnických osob byla provedena odanonymizace.
 • 12
  led
  Aktualizace dat katastru nemovitostí (k 1. 1. 2023)
  Proběhla aktualizace dat katastru nemovitostí v aplikaci T-WIST REN G a mapových aplikacích. Data jsou aktuální k 1. 1. 2023. Všechna osobní data fyzických osob jsou opět anonymizovaná. U právnických osob byla provedena odanonymizace.
 • 07
  led
  Aktualizace Územního plánu
  Mapový projekt Územní plán byl aktualizován dle dokumentace, která je účinná ode dne 26.12.2020.
 • 04
  kvě
  Změna přístupu do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí
  Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) vydal rozhodnutí, že od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako eIdentita, nebo pomocí účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí. Současně bude zachován tzv. captcha kód, nicméně pouze pro jeden záznam. Proto doporučuji, aby si uživatelé na městském úřadě zažádali o zřízení účtu pro dálkový přístup.
 • 11
  led
  Pasport optických sítí
  Od nového roku 2019 je zpřístupněn oprávněným uživatelům pasport optických sítí. Postupně bude probíhat aktualizace.
 • 05
  pro
  Aktualizace Pasportu zeleně
  Proběhla celková aktualizace pasportu zeleně. Nyní se na data může dívat i veřejnost.